Start

Välkommen till Loviselundsskolan

Loviselundsskolan ligger i Hässelbygård med bra kommunikationer och närhet till naturområden och idrottsanläggningar.

Aktuellt

Infomöte för föräldrar till barn som ska börja förskoleklass höstterminen 2018

Föräldrar till barn som ska börja i förskoleklass höstterminen 2018 är välkomna till ett infomöte i skolans matsal:

Torsdag 18 januari kl 18.30.

Föräldraråd

Nästa föräldraråd är den 6/12 kl 18.00 i biblioteket.

Stockholm Stad

Söka skola 2018

Under perioden 15 januari-15 februari är det dags att söka skola för alla föräldrar med barn födda 2012 och för alla som ska börja åk 7 till hösten.

Mer info hittar du här:  

http://www.stockholm.se/sokaskola

Rastregler

För att ta del av rastreglerna och ordningsregler på skolan: klicka på bilden ovan.

Loviselund

Information kring loven på Loviselundsskolan

Anmälda elever ska senast vara på skolan 9.00. Efter denna tid åker fritidshemmen/fritidsklubben ibland iväg.

Nyheter

Dagens lunch

  • Vegetariskt: Tofusås med sojabönor
  • Pasta, serveras med laxsås

Rektorn har ordet

Nu är skolan igång och vår nya skolgård är färdig! Nu väntar vi bara på att växter och träd ska planteras. Det kommer att göras under september. Det blir invigning torsdagen den 21 september och då är elever och vårdnadshavare hjärtligt välkomna, inbjudan kommer!

 

Allmän info: Skolan börjar kl 8.00 måndag-torsdag och kl 9.00 på fredagar. Jag vill påminna om hur viktigt det är att ditt barn kommer i tid varje morgon!

Att vara med från början när man går igenom hur skoldagen kommer att se ut gör ditt barn tryggt. Om du följer ditt barn till skolan och ni blir försenade är det lämpligt att vänta utanför klassrummet tills eleven blir hämtad.

 Om lektionen har börjat är läraren fullt upptagen med undervisningen och kan inte lämna klassen. Om man behöver prata med läraren är det bra att bestämma en tid för detta, så ni kan  prata i lugn och ro. Fredagar mellan kl 8.00-8.55 har vi hemvistmöten med personal skola-fritids i alla hus. Det är viktigt för dig att veta att ditt barn saknar tillsyn om du inte har sagt till om fritids denna tid.

Nytt för mellanklubben: Efter utvärdering av mellanklubbens verksamhet har vi valt ett mer strukturerat upplägg inför detta läsår som innebär att de elever som är inskrivna på mellanklubben deltar i de aktiviteter som anordnas och stannar hela den tid man är anmäld. Det är inte längre tillåtet att ” komma och gå”. Om eleven ska gå hem tidigare än bestämt ska detta meddelas av vårdnadshavaren. Detsamma gäller när elev ska följa med kompis hem. De elever som inte är inskrivna på mellanklubben ska gå hem efter sista lektionen. Efter sista lektionen upphör skolans tillsynsansvar för eleven och det är vårdnadshavaren som har tillsynsansvar. Mellanklubben erbjuder ingen tillsyn innan skolan börjar och stänger verksamheten kl16.30. Om man behöver tillsyn innan skolstart ordnas detta på fritidshemmet Linden ( Fd Vintergatan). Om man behöver tillsyn efter 16.30 erbjuds detta på fritidshemmet Linden.

Skolkort: Skolan har sett över rutinerna för beviljande av skolskjuts/skolkort och vi kommer i fortsättningen att vara mer restriktiva. En elev i grundskolan som exempelvis bor närmare en annan skola kommer inte att beviljas skolkort utan särskilda skäl.

Föräldramöten: åk 1-3 den 7/9 17.30 i klassrummet.

                         åk 4-6 den 14/9 kl 17.30 i klassrummet

                         åk 4-6 grundsärskolan den 12/9 kl 17.30 i klassrummet

                         förskoleklasserna 12/10 kl 17.30 i klassrummet

 

Föräldraråd: Detta läsår bjuder vi in till öppna föräldraråd eftersom vi har så angelägna teman och vi vill erbjuda alla föräldrar att delta.

Möte 1: 26/10 kl 18.00.Socialtjänsten informerar om sin förebyggande verksamhet och de olika föräldragrupper som man kan anmäla sig till.  

Möte 2: 6/12 kl 18.00.  Förstelärare Beatrice Wallin Malmborg pratar om lågaffektivt bemötande utifrån psykolog Bo Hejlskovs teorier.

För att vi ska veta hur många som kommer vill vi att du anmäler dig till Ingrid på expeditionen tel 50804450 eller via mail ingrid.sedvall@stockholm.se

 

Det var allt för denna gång. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor.

 

Expeditionen tel 50804450

Rektor Gunilla Åkesson tel 50804473

Bitr rektor Gunilla Bergström åk F-3 tel 50804471

Bitr rektor Jessica Råsten, åk 4-6 och grundsärskolan  tel 50804451

 

Väl mött!

Gunilla Åkesson

 

Höstterminen 2017

Läsåret börjar den 16 augusti kl 9.00
Studiedag 16 oktober (Eleverna är lediga)
Höstlov vecka 44 (30 oktober – 3 november)
Terminens sista dag: 21 december

Vårterminen 2018

Vårterminens första dag:
9 januari (Studiedag)
Eleverna börjar den 10 januari
Sportlov (v.9): 26 februari – 2 mars
Påsklov (v.14): 3 – 6 april
Lov vid valborg 30 april (Eleverna är lediga)
Lov vid Kristihimmelsfärdsdag: 11 maj (Eleverna är lediga)
Läsåret slutar: fredag den 8 juni

 

Läxhjälp

Runtomkring Loviselundsskolan erbjuds det läxhjälp för elever i grundskola och gymnasieskola. Förutom skolans egen läxhjälp kan man besöka Hässelby gårds bibliotek och Vällingby bibliotek.

Frånvaroanmälan

Elevers frånvaro skall meddelas av vårdnadshavare före kl.08.00.
Tel: 08 - 508 044 50 eller via App: Frånvaroanmälan.

Tala tydligt om elevens namn, klass och anledning till frånvaron.

Vårdnadshavare kan med E-legitimation eller BankID anmäla frånvaro direkt i skolwebben före kl.08.00