Till innehåll på sidan

Varför välja vår skola

Loviselundsskolan är en F-6 skola, belägen i fina grönområden i Hässelby Gård. I verksamheten, som har en mångkulturell prägel, ingår grundskola, grundsärskola och fritidshem. I vår verksamhet är utgångspunkten att skapa ett lärande utifrån varje elevs förmåga och förutsättningar utifrån Lgr 11. Elevantalet i varje klass är i genomsnitt ca 20 elever.

Vi utvecklar arbetet med formativ bedömning som innebär en ökad dialog mellan lärare och elev kring kunskapsmål och arbetssätt. I förskoleklassen pågår ett förberedande arbete kring läs och skrivutveckling genom Bornholmsmodellen och mycket tid ägnas åt olika gruppstärkande aktiviteter.

Med naturen inpå knutarna blir det naturligt med mycket utomhusvistelse både under skoltid och på fritids. Eleverna tycker mycket om den näringsrika och välkomponerade maten som lagas och serveras i Restaurang Lovisa. Eleverna möts varje dag av omtänksam och kompetent personal, vilket skapar trygghet i verksamheten. Många i personalen har arbetat länge i verksamheten och skolan är rik på traditioner, vilket skapar trygghet och sammanhållning.

Dela:
Kategorier: