Till innehåll på sidan

Traditioner och gemensamma aktiviteter

Traditionerna kring jul, valborg, påsk och terminsavslutningarna är en viktig del av det svenska kulturarvet och ett bra tillfälle att ha aktiviteter utanför det ordinarie schemat. Vi har flera duktiga skolkörer som brukar uppträda vid dessa tillfällen. Ett vackert luciatåg ute på skolgården brukar lysa upp i mörkret både för oss i skolan och boende i närområdet. Skolavslutningarna firas alltid med sång och musik. Vid valborg brukar vi gå tipspromenad och sjunga in våren tillsammans. Kring jul och påsk brukar vi anordna pysseldagar.

Utöver de stora traditionerna, har vi också en mängd egna traditioner på Loviselundsskolan som vi värnar om. Gemensamma aktiviteter är ett bra sätt att skapa gemenskap och motverka mobbning. Varje hösttermin har vi en temavecka som avslutas med Öppet Hus för elevernas familjer. På vårterminen brukar vi ha en skolfest på kvällstid. Höstterminen inleds med den årliga Poängjakten som brukar vara mycket uppskattad av eleverna och vårterminen avslutas med en gemensam fest på skolgården där både elever och föräldrar deltar.

Dela: