Talpedagog

Jag arbetar utifrån ett helhetsperspektiv på eleven, som en del i ett tvärvetenskapligt synsätt på lärande och utveckling. Mitt uppdrag är att stödja och stimulera barn och elever som har svårigheter med tal, språk och kommunikation.

 

I arbetet ingår att kartlägga och analysera tal-, språk- och kommunikationsförmågan hos eleverna, samt föreslå adekvata insatser och därmed förebygga en god språklig utveckling, vilket ligger till grund för en gynnsam läs- och skrivutveckling.
 

Antal: 1