Till innehåll på sidan

Specialpedagog

I elevhälsans specialpedagogiska insatser bland annat ingår att,

- tillföra specialpedagogiskt kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete.

- kartlägga hinder och möjligheter i skolmiljön och elevers behov av särskilt stöd, genomföra pedagogiska utredningar samt utforma och genomföra åtgärdsprogram.

- ge handledning och konsultation till pedagogisk personal.

- följa upp, utvärdera och stödja utvecklingen av verksamhetens lärandemiljöer.

Antal: 1