Skolsköterska

Jag heter Maria Gadstam och är skolsköterska på Loviselundsskolan. I skolhälsovården arbetar vi förebyggande, följer barnets hälsoutveckling och erbjuder regelbundna hälsokontroller, vaccinationer och särskilda insatser när det behövs. Jag finns på skolan måndag till torsdag mellan kl.08:30-15:00. Ni är välkomna att ringa, skicka e-post eller besöka min mottagning hus G plan 2.
 
 
Som all annan hälso- och sjukvårdspersonal har jag tystnadsplikt.
 
 
 
 

Antal: 1