Skolledning

Skolledning

Skolledningen utgörs av: Gunilla Åkesson (rektor), Gunilla Bergström (biträdande rektor) och Jessica Råsten (biträdande rektor). Rektor och biträdande rektorer finns på expeditionen i hus D ingång D2.

Säkrast är att boka en tid med respektive person om det är något speciellt du vill ta upp. 

Ett par gånger om året publicerar vi dessutom rektorsbrev, där du kan läsa om höjdpunkterna från läsåret som gått.

Antal: 3