Skolkurator

Skolkurator ingår i skolans Elevhälsoteam och utför uppdrag som gäller psykosociala frågor. Det psykologiska; hur vi känner oss. Det sociala; kommunikationen och relationerna mellan människor och hur vi beter oss mot varandra.

 

Vid problem ser jag till helheten och letar lösningar på alla nivåer d.v.s. individ-, grupp- , organisations-, och samhällsnivå.

 

Antal: 1