Rektorn har ordet

Hässelby 20161219

Julhälsning  till  elever och föräldrar på Loviselundsskolan

Sista veckan innan jullovet börjar. Nu längtar vi alla efter lite ledighet. Eleverna har som vanligt gjort sitt bästa i skolarbetet och är väl värda några veckors lov! Idag dansar hela skolan in julen. En trevlig tradition som vi alla uppskattar! I morgon njuter vi av kökets goda julbord och på onsdag framför åk 4 sitt julspel!

 

Från verksamheten:

Skolans uppdrag är att skapa en miljö där eleverna känner sig trygga och där det finns goda förutsättningar för lärande. Nytt för i år är att skoldagen börjar kl 9.00 på fredagar och att nästan all modermålsundervisning är förlagd till kl 8.00 på fredagar. Den senarelagda skoldagen på fredagar möjliggör för all personal att samlas för gemensam planering.

Vi kallar dessa möten för hemvistmöten.

Skolan ingår i ett projekt som syftar till att se över och förbättra vår skolgård. Detta projekt är eleverna engagerade i genom elevrådet.

Glädjande nog har vi fått våra lokaler i Olle E huset ommålade. Även ny ledbelysning har installerats.

 

Föräldraråd: Vi har hunnit med två föräldraråd och vi har haft bra diskussioner.

Vår talpedagog och vår logoped har berättat om hur vi på skolan ger stöd till elever med dyslexi och hur vi arbetar med olika former av språkstöd.

 

Föräldrarådsmöten nästa termin: Onsdagen den 8/2 kl 18.00 har vi vårt första föräldrarådsmöte i biblioteket. Då kommer vår skolsköterska Maria Gadstam och berättar om sin verksamhet. Välkomna!

 

Vårterminen börjar den 10 januari med vanlig skoldag. Vi läser enligt schema.

 

Varmt tack till föräldrar, elever och personal för fint samarbete under denna termin!

 

God Jul och Gott Nytt År till Er alla! 

Gunilla Åkesson
Rektor                           

Dela:
Kategorier: