Till innehåll på sidan

Rastaktivitetsråd

Loviselundsskolans rastråd består av representanter från samtliga årskurser i grundskolan. I Rastrådet får eleverna vara med och bestämma vilka rastaktiviteter som ska anordnas på skolan.

Loviselundsskolan arbetar för att hela skoldagen ska ha en röd tråd, där lärandet även sker under rasterna. I de olika rastaktiviteterna tränas samarbete och det sociala samspelet. Rastrådet arbetar för att engagera eleverna i rastaktiviteterna. Om eleverna är delaktiga i planeringen blir även de olika organiserade aktiviteterna mer populära.

Dela:

Nästa möte?

När:  7 maj
Tid:  08:30
Var:  Mellanklubben

 

Protokoll