Till innehåll på sidan

Matråd

Restaurang Lovisa driver skolans matsal för elever och personal. Maten är i toppklass och Lovisa har vunnit priser för sin näringsriktiga kost. Restaurangen strävar konstant efter att bli bättre på vad gäller lunchalternativ och minskat matsvinn. Detta sker i direkt kontakt med eleverna genom matrådet.

Matrådet består av två representanter från varje klass. Det är genom matrådet som eleverna får svar på sina frågor angående skolmaten; varför vissa maträtter inte serveras mer än en gång per termin. Det är även här eleverna kan framföra önskemål om olika lunchalternativ. Genom rådet kan de påverka vilka rätter som ska serveras under "elevernas vecka".

Matrådet arbetar för att det ska vara så trevligt och mysigt som möjligt att gå till vår matsal. Och att alla elever ska veta hur de behöver äta varje dag för att kunna lära sig så mycket som möjligt i skolan.

Genom matrådet får eleverna utbildning i om hur man gör för att minska svinnet. Ta inte mer mat än du orkar äta upp, ta gärna två gånger istället för att ta en stor portion, är exempel på information som eleverna får ta del av och som de sedan ska förmedla till sina klasskamrater.

 

Dela:

Nästa möte?

När:  7 maj
Tid:  Kommer mer info inom kort...
Var:  Biblioteket

 

Protokoll