Till innehåll på sidan

Loviselundsskolan

Loviselundsskolan ligger i Hässelbygård med bra kommunikationer och närhet till naturområden och idrottsanläggningar.

Vi är en mångkulturell skola där elevernas, föräldrarnas och personalens olika kulturella bakgrund medverkar till att skapa förståelse och ömsesidig respekt för varandra.

Målet för vår verksamhet är att barnen ska känna att de går i en trygg skola där det finns möjlighet att erövra de viktiga baskunskaperna i svenska, engelska och matematik, samt övriga färdigheter som behövs för att uppnå målen i enlighet med den svenska läroplanen för grundskolan.

Utöver vår ordinarie grundskola, bedriver vi undervisning för elever med långsam läs-och skrivinlärning.

Loviselundsskolan inrymmer även en särskole-/samundervisningsorganisation.

För elever i behov av särskilt stöd finns extra stöd av specialpedagog/speciallärare.

Alla elever i Loviselundsskolan skall ges möjlighet att stärka sin självkänsla genom att

 

Få ta ansvar

Lyckas i sitt arbete

Öka sina kunskaper

Känna trygghet och arbetsglädje

Dela: