Till innehåll på sidan

Loviselundsskolan

Om skolan

Loviselundsskolan ligger i Hässelbygård med bra kommunikationer och närhet till naturområden och idrottsanläggningar.

Vi är en interkulturell skola där elevernas, föräldrarnas och personalens olika kulturella bakgrund medverkar till att skapa förståelse och ömsesidig respekt för varandra.

Målet för vår verksamhet är att barnen ska känna att de går i en trygg skola där det finns möjlighet att erövra alla de viktiga kunskaper och färdigheter som behövs för att uppnå målen i enlighet med den läroplanen för grundskolan.

 

På Loviselundsskolan finns både grundskola åk F-6 samt grundsärskola åk F-5, inklusive fritidshem och fritidsklubb. Skolan har cirka 460 elever.

Alla elever i Loviselundsskolan skall ges möjlighet att stärka sin självkänsla genom att

 

Få ta ansvar

Lyckas i sitt arbete

Öka sina kunskaper

Känna trygghet och arbetsglädje

Dela:
Kategorier:
Ingress: 
Om skolan