Föräldraråd

Nästa föräldraråd är den 6/12 kl 18.00 i biblioteket. Denna gång kommer vår lärare Beatrice Wallin Malmborg att berätta om hur vi möter barn i affekt på ett lågaffektivt sätt.  All personal på skolan har fått ta del av denna kunskap som visat sig framgångsrik och nu vill vi att även ni vårdnadshavare ska få möjlighet att ta del av detta.

Vi önskar förstås att så många som anmäler sig!

Maila eller ring expeditionen senast tisdag om ni vill deltaga.

Adress: ingrid.sedvall@stockholm.se

Tel nr: 08-50804450

Dela:
Kategorier: