Till innehåll på sidan

Elevhälsoteam

Elevhälsan på Loviselundsskolan består av rektor, biträdande rektorer, skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog, logoped, specialpedagoger och speciallärare.

Elevhälsans uppdrag är att arbeta främjande och förebyggande så att varje elev ska få studera i en arbetsmiljö som stöder lärandet och utifrån skolans värdegrund.
Elevhälsoteamet träffas regelbundet för att diskutera och följa upp frågor som rör elevernas studiesituation och arbetsmiljö. Målsättningen och vår vision är att skapa goda förutsättningar för att eleven ska utvecklas positivt och lyckas med sina studier utifrån sin förmåga.
Vår målsättning är att alltid lösa problem.
Elevhälsoteamet fungerar som ett konsultteam för pedagogisk personal.

Dela:
Kategorier: