Till innehåll på sidan

Elevdemokrati

Loviselundsskolan har fyra råd som eleverna sitter i styrelsen för: elevråd, biblioteksråd, matråd och Lov Skol-IF. Eleverna har möjlighet till att påverka deras skolgång genom dessa fyra råd.

I Läroplanen för grundskolan (Skolverket, Lgr, 2011, s.15) går det att läsa om elevers rätt till inflytande i skolan:

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem.

Via de olika råden som skolan erbjuder får eleverna lära sig om demokrati, demokratiska processer och möjlighet till att komma med egna förslag som syftar till att utveckla skolan. Här till höger finner ni mer information om respektive råd.

Dela: