Till innehåll på sidan

Biblioteksråd

Loviselundsskolan har ett biblioteksråd. Syftet med rådet är att stimulera läslust och bok-intresset bland alla elever på skolan.

En elev från varje klass i år 3-6 är med och två lärare, Stina och Eva. Vi träffas ca 3 gånger/termin och ordnar olika aktiviteter bl.a boktävlingar, lästips till andra och boksäljardagar.

Dela:

Nästa Möte?

Mötesanteckningar