Viktig information till föräldrar

Hässelby 20141111

Med anledning av att alltfler föräldrar kör in på skolparkeringen för att lämna och hämta sina barn vill jag upplysa om att detta inte är tillåtet, se skyltar. Undantag är elevtransporter till och från särskolan. Dessa fordon har markerade parkeringsrutor som inte får blockeras.

Den trängsel som uppstår när många bilar ska ta sig ut och in från parkeringen skapar stor risk för olyckor där våra elever kan skadas .

Låt oss hjälpas åt att vara rädda om barnen!

Med vänlig hälsning

Gunilla Åkesson
Rektor
Loviselundsskolan

Dela: